Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

confusedgirl
6556 38c6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianastypsychotic nastypsychotic

June 11 2015

confusedgirl
9374 1024

June 06 2015

confusedgirl
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze

June 03 2015

confusedgirl
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy vianothing-new nothing-new

May 28 2015

confusedgirl
2847 6779 390
Reposted fromailurophile ailurophile viasmutnazupa smutnazupa

May 26 2015

confusedgirl
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
confusedgirl
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

May 24 2015

confusedgirl
5899 84ef 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viaAinsworthCass AinsworthCass
6383 b396
6383 b396
confusedgirl
9560 da87 390
Reposted fromNicinic Nicinic viaAinsworthCass AinsworthCass
confusedgirl
Do wielu łez niewiele potrzeba mi.
— Monika Brodka
confusedgirl
Do wielu łez niewiele potrzeba mi.
— Monika Brodka

May 20 2015

confusedgirl
9656 9eed 390
Reposted fromjstrbl jstrbl viaAinsworthCass AinsworthCass

May 17 2015

confusedgirl
ja mam sentymenty, Ty masz wyjebane.
Reposted frommefir mefir viaisilra isilra

May 16 2015

confusedgirl
1759 09fe 390
Filip Zawada
Reposted fromvaporous vaporous vianevergoodenough nevergoodenough

May 15 2015

2175 4bb9 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl