Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

confusedgirl
7192 4ef4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaisilra isilra

May 12 2015

confusedgirl
Dziś, gdy patrzył na mnie z pogardą, uświadomiłam sobie, że ja nigdy nie spojrzę na Niego inaczej niż z miłością.
- evanescence.soup.io
confusedgirl
8004 348b 390
Reposted fromNicinic Nicinic viaAinsworthCass AinsworthCass
confusedgirl
“Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.”
— tumblr
Reposted fromSalute Salute vianivea nivea

May 11 2015

confusedgirl
7069 20e5 390
Reposted fromkjuik kjuik vialornaa lornaa

May 10 2015

confusedgirl
On za Tobą nie tęskni
Reposted frommesoute mesoute viaAinsworthCass AinsworthCass
confusedgirl
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viajustmine justmine
confusedgirl

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viaAinsworthCass AinsworthCass
7962 df34 390
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
confusedgirl
Przestałem się buntować. To wspaniałe uczucie, wszystko wydaje się takie nieważne
— William Wharton “Ptasiek” (via drugsdelirium)

May 05 2015

confusedgirl
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viainsanedreamer insanedreamer
confusedgirl
5818 be7d 390
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 03 2015

confusedgirl
8973 86c7 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viapiehus piehus
confusedgirl
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
Reposted fromenchantement enchantement viapsychoza psychoza

May 02 2015

wigwams:

when you’re too full but the food is so good you just keep eating it

image

Reposted fromviirus viirus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
confusedgirl
nie mam już nikogo..
— już wszyscy ode mnie odeszli..
1698 8597 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viajustmine justmine
confusedgirl
Ta cisza to za dużo dla mego serca.
— happysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl